ENTER SEARCH BELOW

 

این کارگاه روز شنبه 1397/2/22 در جمع اساتید و دانشجویان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در میان استقبال پژوهشگران از سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی از جمله متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ،دانشگاه تهران در سالن مشاهیر پژوهشگاه برگزار شد. در این کارگاه پروفسور Jamal Chaouki استاد تمام دانشگاه پلی تکنیک مونترآل، ضمن بیان تفاوت رآکتورهای کاتالیستی بستر ثابت و بستر سیال، به اهمیت بکارگیری رآکتورهای بستر سیال در فرآیندهای صنعتی و تصمیم گیری های اخیر برخی شرکت ها از جمله شرکت بزرگ Haldor Topsoe در جایگزینی رآکتورهای بستر ثابت با رآکتورهای بستر سیال اشاره کرد. پروفسور Jamal Chaouki مهمترین مشکلات بکارگیری رآکتورهای بستر ثابت را تشکیل سریع Hot Spot ها ، افت فشار بالای رآکتور و غیرخطی بودن تغییرات دمایی آنها برشمرد که با بکارگیری رآکتورهای بستر سیال می تواند مرتفع شود وی در ادامه سخنرانیش مثال هایی از چگونگی طراحی این رآکتورها، مدل های جریان و نحوه قرارگیری کاتالیست در آنها تشریح شد و به سوالات شرکت کنندگان در گارگاه پاسخ داد.دکتر اعظم اکبری عضو هیأت علمی پژوهشکده نفت، برگزاری این کارگاه را موفقیت آمیز دانست و بر لزوم برگزاری اینگونه کارگاهها که نقش موثری در ارتقاء سطح علمی اساتید و دانشجویان خواهد داشت تأکید کرد و از سخنران کارگاه پروفسور Jamal Chaouki قدردانی نمود.


 

Creation date: 13/05/2018
Publish date: 14/05/2018
Page view: 888طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network