ENTER SEARCH BELOW

 

صبح امروز سه شنبه یکم خرداد ماه سال جاری دکتر گرایی نژاد به همراه سه نفر از معاونین و کارشناسان امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان بودجه کشور از پژوهشگاه بازدید نمودند.

ابتدا در جلسه ای دکتر امیدخواه رئیس پژوهشگاه و معاونین، گزارشی از وضعیت اعتبارات پژوهشگاه را در 12 سال گذشته و همچنین دستاوردهای علمی محققین ارائه نمودند. سپس دکتر گرایی نژاد و هیات همراه بازدید جامعی از آزمایشگاه مرکزی، واحد نیمه صنعتی، پژوهشکده ها، تأسیسات مرکزی و سالن همایشهای بین المللی بعمل آوردند.

در حاشیه بازدید بحث واگذاری امور تحقیقات کلان کشور به پژوهشگاهها با توجه به توان بالای این مجموعه ها و حرکت به سمت تولید دانش فنی مورد تأکید قرار گرفت .


Creation date: 22/05/2018
Publish date: 22/05/2018
Page view: 1019طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network