ENTER SEARCH BELOW

 

یک هیأت چند نفره از پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران روز یکشنبه سی و یکم تیرماه جاری با حضور در شرکت نفت وگاز سرو واقع در شهرک صنعتی عباس آباد با مدیرعامل و مدیر تحقیقات این شرکت دیدار نمودند .


                                                                  

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در این بازدید که چند نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه از جمله: دکتر اکبری، دکتر طرلانی، دکتر افشارپور، دکتر حیدری و دکتر شاکری حضور داشتند، از واحد تولید کاتالیست و دیگر واحدهای این شرکت بازدید بعمل آوردند و بر لزوم همکاری پژوهشگاه در تامین نیازهای پژوهشی شرکت مذکور تأکید گردید.

Creation date: 24/07/2018
Publish date: 25/07/2018
Page view: 893طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network