ENTER SEARCH BELOW

 


 صبح امروز نشست رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور از سوی ستاد نانو وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به میزبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در سالن خلیج فارس مرکز همایشهای حکمت برگزار گردید.

در ابتدای این نشست دکتر سلمان طاهری مدیر آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به شرکت کنندگان خیرمقدم گفت و با ارائه گزارشی از عملکرد و امکانات بالقوه موجود در آزمایشگاه مرکزی اظهار داشت: شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور به بلوغ رسیده است و حمایت های مالی برای تهیه  و نصب نرم افزارهای جامع وهمچنین تأمین مواد آزمایشگاهی یک ضرورت است که باید در این راستا مساعدتهای لازم به عمل آید تا اهداف شبکه محقق شود.

دکتر طاهری بر ضرورت هم افزایی بین رابطین و کارشناسان آزمایشگاهای کشور تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود تا با تحقق این مهم زمینه لازم برای دسترسی همه محققین کشور به امکانات آزمایشگاهی مورد نظر فراهم گردد.


در این نشست دکتر رضا اسدی فر مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ضمن ارائه گزارش جامعی از عملکرد این شبکه از خدمات ارزنده رابطین مراکز عضو شبکه مذکور قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود تا به همت و کمک آنان این کار خوب که در سطح دنیا کم نظیر است بخوبی به سرانجام برسد.


دکتر اسدی فرد اظهار داشت: ما به یک تفکر شبکه ای که دقیقا در راستای پیشبرد اهداف شبکه باشد نیازمندیم و برای محقق شدن این امر باید یک بازنگری در تفکرمان داشته باشیم و آن را با تفکر سازمانی هم راستا کنیم.

در پایان این مراسم مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با اعطای سپاس از زحمات و خدمات ارزنده 25 نفر از رابطین و کارشناسان برتر مراکز آزمایشگاهی سراسر از جمله دانشگاهها و مراکزآموزش دولتی و غیر دولتی قدردانی نمود.Creation date: 05/09/2018
Publish date: 05/09/2018
Page view: 781طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network