ENTER SEARCH BELOW

 

با توجه به خطرات محیط زیستی عناصر خطرناک موجود در لامپهای مهتابی و وجود مقادیر زیادی از این پسماندها در پژوهشگاه، معاونت فناوری با همکاری معاونت اداری

مالی پژوهشگاه، مسابقه ای جهت دفع پسماند لامپهای مهتابی ترتیب داده است که در آن به بهترین شیوه (محیط زیست دوست) و تیم برنده طرح، جایزه ای اختصاص داده

خواهد شد. در این راستا علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به معاونت فناوری مراجعه نمایند.

Creation date: 23/12/2018
Publish date: 24/12/2018
Page view: 351طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network