ENTER SEARCH BELOW

 

در دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با تاکید بر حرکت دانشگاه ها به سوی کارآفرینی گفت: امروز زمان آن است که دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با کار تیمی و استانداردهای اجرای پروژه های صنعتی آشنا شوند و آنها را به عنوان اصل بدانند.

 در این نشست دکتر برومند ضمن اشاره به برگزاری دومین جلسه ارتباط صنعت با دانشگاه گفت: مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و معاونان پژوهشی دستگاه ها از یک سو و کارشناسان صنعت کشور از سوی دیگر باید با هم گفتگو و مذاکره داشته باشند.
وی افزود: ما هر ساله تلاش می کنیم که از کسانی که بهترین پروژه های صنعتی را در دانشگاه ها به انتخاب صاحبان صنایع اجرا کردند تقدیر کنیم و نشان دهیم که در این راستا پروژه های موفقیت امیز هم وجود دارد و در تلاش هستیم این مدل ها را توسعه دهیم.
دکتر برومند در ادامه افزود: زمانی که ما در خصوص دانشگاه صحبت می کنیم با یک ساختار تخصصی روبرو هستیم ولی در بخش صنعت با موضوعات چند شاخه ای و کاربردی مواجه
هستیم و طبعاً یک عدم تطابق هایی رخ می دهد زیرا نوع نگاه و ماموریت در بخش های خصوصی با بخش های دولتی متفاوت است.

دکتر برومند به چالش های موجود در این میان اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های بزرگی که داریم ارتباط دانشگاه ها با بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و مشکلی که وجود دارد این است که به موضوع غیر تخصصی نگاه می شود در حالی که در این حوزه، تخصص بسیار مهم است و به نظر می آید فاصله ای بین این دو مجموعه است که ما باید این فاصله ها را برطرف کنیم.
وی به چالش بعدی در این مسیر اشاره کرد و گفت: به طور معمول نیاز های صنعت آنی است یعنی آنچه را که نیاز دارند سریع طلب می کنند در حالی که دانشگاه ها در همه جای دنیا به پروژه های طولانی نگاه می کنند و ارتباط صنعت با دانشگاه غالباً در گرو پروژه های تحصیلات تکمیلی است که سه تا چهار سال طول می کشد در حالی که دوستان ما در صنعت از دانشگاه ها انتظار دارند که خیلی سریع به مشکلات رسیدگی کنند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: فضای موجود به گونه ای است که دانشگاه معتقد است صنعت مطالبات خود را به وضوح بیان نمی کند و صنعت کاران بر این اعتقاد هستند که دانشگاهیان راه کار های کاربردی و سریع در اختیار ندارند لذا بر ما واجب است در این نشست ها تلاش کنیم که دانشگاه ها و پژوهشگاه ها حضور بیشتری در صنعت داشته باشند و در بخش صنعت هم نگاهی آینده نگرانه نیاز داریم که بایستی برنامه ها شکسته شده و به پروژه های تخصصی تبدیل شوند.
وی در پایان افزود: امروز در پایان این نشست چند قرارداد امضا خواهد شد و دو پنل داریم که یکی از پنل ها در خصوص گفتگو با حوزه صنعت و بخش خصوصی است و پنل دیگر میزگردی با دستگاه های اجرایی کشور در خصوص پروژه های ملی است که پیچیدگی های بیشتری دارد و ما به عنوان معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم این توان را داریم که برای راهکار هایی که ارائه می شود مکانیزم های اجرایی طراحی کرده و آنها را به واقعیت عینی تبدیل کنیم.

Creation date: 29/12/2018
Publish date: 29/12/2018
Page view: 254طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network