ENTER SEARCH BELOW

 

در روز چهارشنبه 97/10/5 جمعی از دانشجویان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران بازدید بعمل آوردند.

تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران توسط مهندسان اتریشی طراحی شده و در سال 1389 به بهره برداری رسیده است. این تصفیه خانه، فاضلاب مربوط به حدود 2 میلیون نفر از ساکنان تهران را تصفیه و برای مصارف کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

در این بازدید ابتدا از روی نقشه قسمت های مختلف تصفیه خانه توسط راهنما توضیح داده شد. سپس دانشجویان قسمت های مختلف تصفیه خانه از جمله دانه گیری، زباله گیری، حوضچه های هوازی، تغلیظ کننده مکانیکی، حوض هوادهی، قسمت تولید بیو گاز و ژنراتور های تولید برق، قسمت تبدیل آمونیاک به نیترات، کلر زنی و ... تا کانال آب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه را از نزدیک مشاهده کردند و در جریان اهداف و اهمیت کار این مجموعه قرار گرفتند.

 

 

 


Creation date: 29/12/2018
Publish date: 29/12/2018
Page view: 531طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network