ENTER SEARCH BELOW

 

براساس آخرین آمار منتشره از سوی موسسه کلاریویت آنالیتیکس 3 استاد شیمی به نامهای آقایان: محمدرضا گنجعلی، پرویز نوروزی و خانم  فرنوش فریدبد از دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه شیمی تهران در فهرست دانشمندان یک درصد دنیا در سال 2018 قرار گرفتند.

اطلاعات موسسه کلاریویت آنالیتیکس هر دو ماه یکبار به‌ روزرسانی می‌شود و در اعلام رتبه‌بندی‌ها و آمار فعالیت‌های افراد در بازه ۱۰ سال اخیر مدنظر قرار می‌گیرد، برای قرار گرفتن میان محققان و دانشگاه‌های برتر، افراد یا موسسات باید جزو یک‌ درصد اول فهرست از لحاظ تعداد ارجاعات باشند و در خصوص کشورها و مجلات در ۵۰ درصد اول قرار گیرند.

Creation date: 09/01/2019
Publish date: 09/01/2019
Page view: 584طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network