ENTER SEARCH BELOW

 

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اطلات به دست آمده از بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اختصاص یک درصد اعتبارات به امر پژوهش و فناوری در سال گذشته، گفت: اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد مبلغ ۸۹ میلیارد تومان برای اجرای ۳۳۰۰ طرح مشترک صرف شده است.

دکتر مسعود برومند در حاشیه یکصد و هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در جمع خبرنگاران پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و عملکرد پژوهش و فناوری کشور را تنها موضوع مطرح در این جلسه دانست و اظهار کرد: در این جلسه نحوه دریافت گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش و فناوری و ارزیابی عملکردها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برومند با بیان اینکه ما صرفاً بر اساس یکسری از بندهای قانونی مانند ماده ۵۶ در خصوص اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش اقدام به گزارش‌گیری از دستگاه‌ها می‌کردیم و این در حالی است که فعالیت‌های پژوهش و فناوری که در کشور انجام می‌شود، فراتر از این است؛ از این رو لازم است که بدانیم در کشور چه فعالیت‌هایی در این حوزه صورت می‌گیرد.

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ما تاکنون اطلات بخش کوچکی از عملکردها در حوزه پژوهش و فناوری را دریافت می‌کردیم، ادامه داد: ولی با توسعه گزارش‌گیری می‌توانیم اطلاعات وسیع‌تری را در این حوزه کسب کنیم.

برومند با اشاره به نتایج به دست آمده از گزارش‌های اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌ها به امر پژوهش و فناوری گفت: بر اساس داده‌های به دست آمده از گزارش دستگاه‌ها در سال ۹۶، مبلغ ۸۹ میلیارد تومان در سال گذشته در انعقاد قرارداد از محل یک درصد به امر پژوهش اختصاص داده شده است.

به گفته وی، این میزان قرارداد برای اجرای ۳ هزار و ۳۰۰ پروژه‌های مشترک میان دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه در این جلسه طرح اولیه در این زمینه تهیه شده بود، خاطر نشان کرد: در این جلسه اعضا نظرات خود را ارائه کردند و بر اساس نظرات ارائه شده این طرح مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در عین حال "تصویب شیوه‌نامه نحوه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی شورای عتف" را از جمله موضوعات پیش از دستور این جلسه ذکر کرد و افزود: آئین نامه مربوط به انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون‌ها برای اعضا ارسال شده بود و در این جلسه نظراتی ارائه شد که در نهایت این آئین‌نامه به تصویب رسید.

برومند بررسی عضویت سازمان امور اداری و استخدامی در کمیسیون دائمی و ۴ کمیسیون تخصصی را از دیگر موضوعات پیش از دستور این جلسه عنوان کرد و یادآور شد: درخواستی از سوی سازمان امور استخدامی کشور برای حضور در برخی از کمیسیون‌های تخصصی این شورا ارائه شده بود که در این جلسه حضور این سازمان در ۲ کمیسیون تخصصی مورد پذیرش قرار گرفت.


Creation date: 16/02/2019
Publish date: 16/02/2019
Page view: 468طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network