ENTER SEARCH BELOW

 

قابل توجه داوطلبان شرکت کننده رشته مهندسی شیمی

 آزمون دکتری سال 98

 

بدینوسیله باطلاع میرساند  عناوین طرح واره های رشته مهندسی شیمی این پژوهشگاه به شرح زیر می باشد:

1-   ساخت غشاهای هیبریدی حاوی پرکننده های عامل دار برای بهبود عملکرد فرآیند تقطیر غشایی جهت نمک زدایی از آب

2-  افزایش راندمان عملکرد فرآیند تراوش تبخیری برای حذف مواد آلی فرار از آب با کمک غشاهای حاوی گرافن عامل دار

3- افزایش راندمان عملکرد فرآیندو کاتالیست تولید کیومن از پروپیلن

4- افزایش راندمان عملکرد فرآیند و کاتالیست تولید اکریلونیتریل از پروپیلن

5-  افزایش راندمان عملکرد فرآیند و کاتالیست تولید اکریلیک اسید از پروپیلن

6- گوگرد زدایی اکسایشی سوخت های مایع به وسیله فرایند جذب سطحی

7- توسعه ترکیبات و فرایندهای سبز برای جلوگیری از تشکیل رسوب معدنی در محیط های آبی

 

داوطلبان می توانند پس از پایان مصاحبه ، حداکثر تا يك هفته پس از مصاحبه طرح واره های خود را  طبق فرم طرح واره از طریق پست الکترونیکی زیر به پژوهشگاه ارسال نمایند.

Chemeng.admin@ccerci.ac.ir


Creation date: 28/04/2019
Publish date: 28/04/2019
Page view: 1194طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network