ENTER SEARCH BELOW

 

  

در تاریخ 98/5/28 نشستی با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران و  مسئولان مؤسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در محل آن مؤسسه برگزار گردید.

در این نشست پس ازبازدید، معرفی و ارائه جزئیاتی از مشکلات موجود در این موسسه، جمع حاضر به بحث و تبادل نظر در زمینه بهبود جوانه زنی بذر در شرایط مناسب پرداختند.

در پایان مقرر شد با توجه به توانایی های پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران اعلام نیازهای مؤسسه چغندر قند، طرحهای پیشنهادی تدوین و ارائه گردد تا پس از بررسی، تصویب و عقد قرارداد مراحل عملی کار توسط پژوهشگران پژوهشگاه انجام پذیرد.

Creation date: 27/08/2019
Publish date: 26/08/2019
Page view: 212طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network