ENTER SEARCH BELOW

 

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم گفت: تامین بودجه پژوهشی از 3 محل دیده شده و از این رو وضع امسال از نظر منابع مالی پژوهشی از سال قبل بهتر خواهد بود.


مسعود برومند معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی امسال کشور این نگرانی بین محققان وجود دارد که برای دیگر از اعتبار بودجه پژوهشی در دیگر بخش‌ها هزینه‌ها شود، گفت: امسال شرایط بهتر از سال‌های گذشته خواهد بود.

وی توضیح داد: امسال هم در بحث بنده ه تبصره 9 منابع برای پژوهشی دیده شده است و هم در ماده ۵۶ منابع لازم کنار گذاشته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در بحث اختصاص ۱۰ درصد بودجه پژوهشی دستگاه ها، اعتبار مورد نیاز تامین شده است و از این رو معتقدم امسال از نظر منابع مالی وضعیت بودجه پژوهشی از سال قبل بهتر خواهد بود.
Creation date: 27/08/2019
Publish date: 27/08/2019
Page view: 256طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network