ENTER SEARCH BELOW

 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: برای بهبود وضعیت پژوهش در همه مراکز علمی و دانشگاه‌ها باید بر روی فرایندهای کار علمی تلاش شودو برای موضوعات نوظهور فناوری تیم سازی صورت گیرد.


دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به نقش محوری پژوهش در رشد علمی کشور گفت: در هر مقطع زمانی که کشور تاکنون از نظر علمی و دستاوردهای بنیادی به نتایج مطلوب رسیده، مربوط به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی است چرا که برای رسیدن به منویات مقام معظم رهبری و همچنین پرچم داری علمی در جهان باید از پروژه های علمی حمایت شود.

*باید بر روی فرایندهای کار علمی تلاش شود.

وی افزود: برای بهبود وضعیت پژوهش در همه مراکز علمی و دانشگاه ها باید اتفاقات زیادی بیافتد در واقع باید بر روی فرایندهای کار علمی تلاش شود به طوری که باید بر روی هر یک از علوم مختلف و موضوعات نوظهور فناوری باید تحقیقات علمی گسترده ای انجام شود.

 *برای کار پژوهشی و تحقیقاتی باید تیم سازی صورت گیرد.

دکتر برومند اضافه کرد: معتقد هستم برای کار پژوهشی و تحقیقاتی باید تیم سازی صورت گیرد و در قالب ارتقاء سطح کیفیت پژوهشی از ابزار ها و منابع مالی مناسب استفاده شود که این موارد می تواند به ساده کردن مسأله پژوهشی کمک کند.

Creation date: 17/09/2019
Publish date: 17/09/2019
Page view: 110طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network