ENTER SEARCH BELOW

 

جناب آقای صفر زمانی که تیرماه  سال  1380 وارد پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران شد، در مهرماه سال 1398 با موافقت پژوهشگاه به دانشگاه فنی و حرفه ای واقع در شهرستان نوشهر مأمور گردید تا ادامه خدمتش را در شهرستان محل زادگاهش ادامه دهد.

صفر زمانی که در این مدت 18 سال خدمتش در حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی و در بین مجموعه همکاران از محبوبیت خاصی برخوردار بود و در انجام کارهای جاری  پژوهشگاه پیشقدم بود و از انجام هیچ کاری روی گردان نبود.

 

حسن اخلاق، برخورد خوب با همکاران و ارباب رجوع،وظیفه شناسی، متانت، سخت کوش، پرتلاش، خوشرویی، مردم داری، انجام به موقع کارها و کمک در رفع مشکلات همکاران از جمله صفات نیکو و ویژگیهای شخصیتی ایشان هست.

خانواده بزرگ پژوهشگاه برای این همکار صدیق که پژوهشگاه را با خاطره ای خوش ترک کرد، سلامتی، سربلندی و موفقیت روز افزون در ادامه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزومند است.

                                                                                                                                                                                                                            آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست                                              هر کجا هست خدایا به سلامت دارش