ENTER SEARCH BELOW

 
 
بسمه تعالی

((بیانیه پایانی دومین همایش شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی))

16 اسفند 1391

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

با توجه به شرایط موجود کشور و با عنایت به نقش دارو در سلامت آحاد جامعه مجموعه ای از دستگاه های مسوول و فناوران و متخصصان شیمی و صنایع دارویی بر آن شدند تا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدم های موثرتری را در راستای ((خودکفایی تولید مواد دارویی)) بردارند. در این راستا با برگزاری همایش تخصصی با رویکرد تولید مواد دارویی با برنامه ریزی قبلی و دعوت از صاحبنظران به عنوان اولین اقدام در دستور کار قرار گرفت. این همایش با پشتیبانی و همکاری معاونت های تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، انجمن شیمی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی و با حضور شیمیدانان، فن آوران شیمیدان و داروسازان برگزار گردید.

در این همایش که مهم ترین هدف آن تبیین و تدوین نقشه راه به سمت خودکفایی در تولید مواد موثره و پایه دارویی، مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع دارویی و استانداردهای دارویی و مواد افزودنی بود، در جلسه صبح، مسئولان بلندپایه نهادها و ارگان های پشتیبان همایش، سیاست های کلان و راهبردی، پشتیبانی های سخت افزاری و نرم افزاری و راهبردها و همکاری های خود در رابطه با ((طرح ملی خودکفایی مواد دارویی)) را ارائه دادند. در جلسه بعدازظهر نیز پنل های مختلفی در رابطه با مواد موثره و پایه دارویی و مواد شیمیایی، مواد افزودنی، حلالها و استانداردهای دارویی و ماشین آلات برگزار شد و با بحث و گفتگو راهبردها و نقشه راه مناسب تبیین گردید.

امضاء کنندگان این بیانیه تعهد می نمایند که در راستای دستیابی به خودکفایی در تولید مواد دارویی اقدامات مبتنی بر پشتیبانی های لازم را به شرح زیر انجام دهند.

-         تدوین سند و برنامه راهبردی و استراتژیک صنعت دارو (مواد موثره، افزودنی ها، مواد استاندارد، مواد پایه و مواد شیمیایی) و بسترسازی زیر ساخت های صنایع شیمیایی توسط نهادهای پشتیبان همایش.

-         ایجاد تسهیلات برای تاسیس و راه اندازی مراکز رشد به منظور ساخت و تولید مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی و مواد پایه دارویی در دانشکده های شیمی و مهندسی شیمی، دانشکده های داروسازی دانشگاه ها و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران.

-         ایجاد تسهیلات برای تاسیس و راه اندازی شرکت های دانش بنیان به منظور تولید مواد استاندارد دارویی در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دانشکده های شیمی و مهندسی شیمی و دانشکده های داروسازی دانشگاه های کشور توسط نهادهای پشتیبان همایش.

-         تهیه بانک اطلاعاتی در مورد نیازها، تولیدات، واردات، صادرات و مصرف مواد دارویی، مواد شیمیایی، مواد پایه دارویی و محصولات دارویی.

-         لحاظ نمودن سهم پژوهش در قیمت گذاری محصولات دارویی.

-         تعیین شماره انجمن شیمی (cas number) برای کلیه مواد شیمیایی وارداتی.

-         تهیه و ابلاغ آئین نامه تاسیس آزمایشگاه های همکار، مجاز و اکرودیت توسط معاون تحقیقات، فنآوری و ریاست سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

-         اقدامات لازم جهت صدور مجوز آزمایشگاه مرجع دارویی برای آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران.

-         فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پشتیبانی مالی از پروژه های تحقیقاتی-صنعتی از طریق فعال نمودن صندوق های حمایتی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

-         اجرایی نمودن مصوبه قانونی برنامه پنجم توسعه مبنی بر اختصاص 3% از سهم تولید ناخالص ملی در امر پژوهش و توسعه، و تعیین سهم بخش تحقیقات و توسعه صنایع مواد دارویی-شیمیایی از این بودجه پژوهشی.

-         با توجه به ضرورت تمرکز برروی مواد موثره و اولیه دارویی در سازمان غذا و دارو، بررسی و در صورت لزوم، راه اندازی "اداره مواد اولیه" در سازمان غذا و دارو.

-         درصورت تولید یک ماده دارویی در داخل کشور و تائید کمی و کیفی آن از طرف سازمان غذا و دارو، توقف مجوز ورود این ماده از خارج کشور توسط سازمان مذکور.

-         معرفی و تائید آزمایشگاه های مرجع و کنترل مواد غذایی و دارویی در دانشکده های شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه ها و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دانشکده های داروسازی دانشگاه ها توسط سازمان دارو و غذا.

ضرورت دارد به منظور پیشگیری و اجرایی نمودن مصوبات همایش و عملیاتی نمودن نقشه راه تدوین شده در این همایش، کمیسیون دائمی متشکل از نمایندگان معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ریاست سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن شیمی ایران، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی (دو نفر از هر نهاد)، تشکیل و موجودیت آن رسما اعلام گردد.

تداوم فعالیت های پنل های تشکیل شده در همایش در چهارچوب کمیته های تخصصی و استمرار
همایش های بعدی مربوط به تولید مواد دارویی هم ضروری به نظر می رسد.
 
Creation date: 16/03/2013
Publish date: 16/03/2013
Page view: 1793طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network