چاپ     ارسال به دوست

برگزاری سلسله نشست های علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران "تولید مواد شیمیایی و حد واسط های دارویی تا تولید دارو"

برگزاری سلسله نشست های علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران "تولید مواد شیمیایی و حد واسط های دارویی تا تولید دارو"

چهارشنبه ١٥ فروردين ١٤٠٣ / شماره : ٥١٥ /  تعداد نمایش :168